Wpisz się do Książki Odwiedzin  
 
Strona główna
ENGLISH    DEUTSHE

© radas.pl - 2003-2012
   


     Od pierwszych tygodni życia Basi rozpoczęliśmy jej rehabilitację pod kątem usprawnienia splotu barkowego. Najpierw były to masaże i ćwiczenia ręki, następnie stosowano elektrostymulację, hydroterapię, fizyczne ćwiczenia ogólnie usprawniające.

Fizykoterapia w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy Hydroterapia w Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy Ćwiczenia ogólnie usprawniające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legnicy

     W wieku 4 lat rozpoczęliśmy i przez dwa lata stosowaliśmy rehabilitację metodą Domana. Metoda ta, konsekwentnie stosowana, zapewnia dziecku rozwój fizyczny (program paterningów) i intelektualny (program bitów inteligencji).

     Przy prowadzeniu ćwiczeń fizycznych (paterningu) nieodzowną pomoc świadczyli wolontariusze z legnickich szkół. Przez okres stosowania tej metody ponad dwadzieścioro młodych ludzi, całkowicie bezinteresownie, tylko z potrzeby serca, pomagało nam w pracy z Basią. Efektem było znaczne jej usprawnienie fizyczne, poprawa pamięci i spostrzegawczości. Ciągle uczestniczy w ćwiczeniach korekcyjnych i ogólnieusprawniających.

     Stosujemy również hipnoterapię i dogoterapię.

Hipoterapia w Pasterce Dogoterapia


     Dużą nadzieję na pozytywne efekty stwarza nowatorska metoda stymulacji pracy mózgu, opracowana w ośrodku przygotowań kosmicznych NASA, zwana , do której Basia ma dostęp.

     Jednym z elementów terapeutycznych jest turystyka. Basia od najmłodszych lat, w miarę swoich możliwości, uczestniczy w pieszych wycieczkach,

Karkonosze. Śnieżka

Karkonosze. Śnieżka

     bardzo lubi, wspólne z rodzicami, wycieczki rowerowe (na tandemie). Uczestniczy również w rajdach rowerowych organizowanych przez Klub Turystyki Rowerowej „Ekorama”.

Karkonosze. Śnieżka

     i marzy o wyjeździe w Bieszczady.

     Kolejnym elementem terapii jest fotografia. Basia fotografuje dom, rodziców, koleżanki, sąsiadów, przyrodę. Efektem tego były dwie indywidualne wystawy fotograficzne prezentowane min. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy i II miejsce w fotograficznym konkursie „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”. Więcej informacji na ten temat zawartych jest w „aktualnościach”.PORTAL MIEJSKI LEGNICA Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych BAJT Galeria Marii KRÓL