Enter to the Guestbook!  
 
Home
POLSKI    DEUTSHE

© radas.pl - 2003-2012
   


Ladies and Gentelmen.

     Wszystkim osobom i firmom, które wsparły finansowo naukę i rehabilitację Basi składamy serdeczne podziękowania i szczere wyrazy szacunku.
Szczególnie serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 10 w Legnicy, za pomoc w zapewnieniu dalszej edukacji w szkole masowej, oraz nauczycielom, którzy pracowali z Basi±, za zrozumienie i zaangażowanie w zmagania z jej problemem.

Basia and parents.


LEGNICA ON-LINE PORTAL BAJT - INTERNET SERVICE PROVIDER THE GALLERY OF PAINT - MARIA KRÓL